Medarbetare

Carl-Johan Tengvall

Tel: +46 (0)8-27 00 25

E-post: cjt@advtengvall.se

Bakgrund

  • Jur kand från Stockholms universitet
  • Arbetar sitt tredje år på byrån

Verksamhetsområden

  • Brottmål - Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Socialmål - Ställföreträdare och offentligt biträde i LVU, LPT, LRV och LVM
  • Familjerätt - Ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge mm

Åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap mm

Har särskild erfarenhet inom mål som ställföreträdare och offentligt biträde rörande LVU samt mål från internationella åklagarkammaren