Medarbetare

Pia Tengvall

Tel: +46 (0)8-27 00 25

E-post: pt@advtengvall.se

Bakgrund

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1989
  • Jur kand från Stockholms universitet
  • Notarietjänstgöring vid Västerås tingsrätt
  • Grundade Advokatfirman Tengvall 1992
  • Talar estniska

Verksamhetsområden

  • Brottmål - Offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
  • Socialmål - Ställföreträdare och offentligt biträde i LVU, LPT, LRV och LVM
  • Familjemål - Ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge mm

Åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap mm

Har särskild erfarenhet inom mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, samt mål med frihetsberövade personer, U 18-mål, mål rörande brott som har fängelse i mer än två i straffskalan, mål rörande relationsbrottslighet, sexualbrottmål, mål från internationella åklagarkammaren