Medarbetare

Susanna Mutvei

Tel: +46 (0)8-27 00 25

E-post: sm@advtengvall.se

Bakgrund

  • Jur kand från Stockholms universitet
  • Notarietjänstgöring vid Solna tingsrätt
  • Anställd på Advokatfirman Tengvall sedan 2017
  • Talar spanska

Verksamhetsområden

  • Brottmål - Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Socialmål - Ställföreträdare och offentligt biträde i LVU, LPT, LRV och LVM
  • Familjerätt - Ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge mm
  • Migrationsrätt - Offentligt biträde i migrationsärenden

Åtar sig även uppdrag som god man och rättegångsbiträde rörande förvaltarskap, godmanskap mm