Rättsområden

Brottmål

Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Såväl den misstänkte som brottsoffret kan själva välja sin försvarare eller biträde som sedan utses (förordnas) av domstol. Förordnanden kan ske redan under utredningstiden varvid vi kan bistå klienten bl a genom att medverka under polisförhör. Vi är med under rättegång och upprättar i förekommande fall skadeståndsanspråk för målsäganden.

Advokatfirman erbjuder alltid ett personligt möte i dessa ärenden.