Rättsområden

Familjerätt

Advokatfirman åtar sig uppdrag som ombud i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet samt underhållsbidrag.

Advokatfirman åtar sig även uppdrag beträffande ekonomisk familjerätt såsom biträde vid bodelning och klandertalan samt vid upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal och testamente.

Advokatfirman åtar sig även internationella ärenden inom familjerättens område.

I familjerättsliga mål kan rättshjälp ansökas alternativt rättsskyddet i hemförsäkringen tas i anspråk. Advokatfirman kan vara behjälplig i detta.